espa logo

Επιστημονική Δραστηριότητα

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Σταύρος Ριστάνης - UEFA1ο Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας (2013) “PCL INDEX AS AN OBJECTIVE MRI TOOL TO EVALUATE ANATOMIC ACL RECONSTRUCTION” 5TH CONGRESS OF THE GREEK ASSOCIATION OF ARTHROSCOPY KNEE SURGERY AND SPORTS INJURIES – “GEORGE NOULIS”, ΛΑΡΙΣΑ, 3-6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
 • Outstanding Reviewer of the Year 2011 of the KSSTA Journal (2012) 15th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), May 2012, GENEVA, SWITZERLAND – Published in ESSKA Newsletter 2012
 • 3ο Βραβείο καλύτερης εργασίας (2011) “Διαφορές στην ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση ενεργοποίησης των περονιαίων μυών σε ασθενείς με χρόνια αστάθεια ΠΔΚ και σε υγιή πληθυσμό” 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Ρέθυμνο, Κρήτη, 22-25 Ιουνίου 2011
 • Βραβείο ως η 2η καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση (2009) «O ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας με χορήγηση σκιαγραφικού στην εκτίμηση του βαθμού επαναγγείωσης του μοσχεύματος μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση του ΠΧΣ» 19ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, Θεσ/νικη, Ελλάδα, Νοέμβριος 12-15, 2009
 • 1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας (2009) «O ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας με χορήγηση σκιαγραφικού στην εκτίμηση του βαθμού επαναγγείωσης του μοσχεύματος μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση του ΠΧΣ» 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Χερσόνησος, Κρήτη, 25-28 Ιουνίου 2009
 • 1ο Βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης (2008) “Ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση ενεργοποίησης του καμπτικού μηχανισμού του γόνατος μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης ΠΧΣ με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων” 22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Αθήνα, 14-16 Νοεμβρίου, 2008
 • ESSKA Star paper Award (finalist) – επιλέχθηκε ανάμεσα στις 6 καλύτερες εργασίες παγκοσμίως (2008) “The Effect of Different Femoral Tunnel Placement During ACL Reconstruction, on Tibial Rotation. An In-vivo examination” 13TH CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Porto, Portugal, May 21-24, 2008
 • Βραβείο “Δημήτριος Ρεκούτης” ως η δεύτερη καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση (2007) «Η αλλαγή της θέσης του μηριαίου τούνελ δεν φαίνεται να αποκαθιστά τη στροφική αστάθεια του γόνατος σε ασθενείς με χειρουργική αποκατάσταση του ΠΧΣ με μόσχευμα επιγονατιδικού» 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Αθήνα, 14 Ιουν 2007
 • ESSKA Young Researcher’s Award “The effectiveness of reconstruction of the ACL with quadrupled hamstrings and bone-patellar tendon-bone autοgrafts. An in-vivo study comparing tibial rotation”. 12th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), May 2006, INNSBRUCK, AUSTRIA.
 • Young Investigator’s (Y-ROBOT) Award (finalist) – επιλέχθηκε ανάμεσα στις 7 καλύτερες εργασίες παγκοσμίως (2005) “Current ACL reconstruction techniques with a BPTB or quadrupled hamstrings graft do not restore normal tibial rotation”. 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ORTHOPAEDICS, BIOMECHANICS AND SPORT REHABILITATION, November 2005, ASSISI (PERUGIA), ITALY.
 • 1ο Βραβείο καλύτερης κλινικής εργασίας EEXOT (2005) «Συγκριτική μελέτη της αποκατάστασης του προσθίου χιαστού συνδέσμου με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων και με τένοντα επιγονατιδικού στη στροφική σταθερότητα της κνήμης» 61ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΧΟΤ, Οκτ. 2005, ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Associate (2004-2007) και Active Member (2008- 2014) for the Orthopaedic Research Society
 • Member of the European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy ESSKA (2011- σήμερα)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) (2010 – σήμερα)
 • Μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Διαδερμικής Χειρουργικής Άκρου Ποδός GRECMIP (2015 – σήμερα)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΒΙΒΛΙΑ

 • Συγγραφή 3 Κεφαλαίων στο βιβλίο “The Anterior Cruciate Ligament. Reconstuction and Basic Science” by C. Prodromos, MD, Εκδοτικός Οίκος: SAUNDERS ELSEVIER, 2008
 • Συγγραφή Κεφαλαίου στο βιβλίο “Χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες” (Κωνστανταρας Ιατρικές Εκδόσεις, 2011), ISBN 978-960-6803-31-7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Οι δημoσιεύσεις πoυ περιγράφoνται παρακάτω συγκαταλέγoνται στην βάση δεδoμένων Eπιστημoνικών Δημoσιεύσεων (Science Citation Index) τoυ Iνστιτoύτoυ Eπιστημoνικών Πληρoφoριών (Institute for Scientific Information-ISI). Αυτή τη στιγμή συνoλικά υπάρχoυν πάνω από 1400 αναφoρές ερευνητών στις δημoσιεύσεις μου (Citation Index).

 1. Peroneal electromechanical delay and fatigue in patients with chronic ankle instability. Flevas DA, Bernard M, Ristanis S, Moraiti C, Georgoulis AD, Pappas E. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Jul 11. [Epub ahead of print]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27401005
 2. Plantaris Excision and Ventral Paratendinous Scraping for Achilles Tendinopathy in an Athletic Population. Bedi HS, Jowett C, Ristanis S, Docking S, Cook J. Foot Ankle Int. 2016 Apr;37(4):386-93. doi: 10.1177/1071100715619989. Epub 2015 Dec 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26637273
 3. Lateral versus medial approach for intra-articular knee injections. Koulouvaris P, Lykissas M, Ristanis S, Aggelidakis G, Mavrodontidis A. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(1):37-40. doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0142. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25803251
 4. Zampeli F, Ntoulia A, Giotis D, Ristanis S, Mitsionis G, Pappas E, Georgoulis AD. “The PCL Index Is Correlated With the Control of Rotational Kinematics That Is Achieved After Anatomic ACL Reconstruction.” Am J Sports Med. 2014 Mar;42(3):665-74. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24335494
 5. Ntoulia A, Papadopoulou F, Zampeli F, Ristanis S, Argyropoulou M, Georgoulis A. Evaluation with contrast-enhanced magnetic resonance imaging of the anterior cruciate ligament graft during its healing process: a two-year prospective study. Skeletal Radiol. 2013 Apr;42(4):541-52 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23229627
 6. Lykoudis EG, Seretis K, Ristanis S. “Huge Recurrent Tumoral Calcinosis Needing Extensive Excision and Reconstruction: Report of a Rare Case and Brief Literature Review.” Aesthetic Plast Surg. 2012 Oct;36(5):1194-7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22653143
 7. Patras K, Zampeli F, Ristanis S, Tsepis E, Ziogas G, Stergiou N, Georgoulis AD. “Hamstring-Dominant Strategy of the Bone-Patellar Tendon-Bone Graft Anterior Cruciate Ligament-Reconstructed Leg Versus Quadriceps-Dominant Strategy of the Contralateral Intact Leg During High-Intensity Exercise in Male Athletes.” Arthroscopy. 2012 Sep;28(9):1262-70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22579774
 8. Gelalis ID, Ristanis S, Nikolopoulos A, Politis A, Rigas C, Xenakis T. Loading rate patterns in scoliotic children during gait: the impact of the schoolbag carriage and the importance of its position. Eur Spine J. 2012 Oct;21(10):1936-41 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22544359
 9. Patras K, Ziogas G, Ristanis S, Tsepis E, Tsiaras V, Stergiou N, Georgoulis AD. “Endurance markers are related with local neuromuscular response for the intact but not for the ACL reconstructed leg during high intensity running.” J Sports Med Phys Fitness. 2011 Dec; 51(4):708-14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22212277
 10. Ristanis S, Tsepis E, Giotis D, Zampeli F, Stergiou N, Georgoulis AD. “Knee flexor muscle responses under fatigue after harvesting the hamstrings for anterior cruciate ligament reconstruction.” Clin J Sport Med. 2011 Jul;21(4):288-93. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21694593
 11. Ntoulia A, Papadopoulou F, Ristanis S, Argyropoulou M, Georgoulis AD. “Revascularization Process of the Bone-Patellar Tendon-Bone Autograft Evaluated by Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging 6 and 12 Months After ACL Reconstruction.” Am J Sports Med. 2011 Jul;39(7):1478-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21393641
 12. Giotis D, Tsiaras V, Ristanis S, Zampeli F, Mitsionis G, Stergiou N, Georgoulis AD. “Knee braces can decrease tibial rotation during pivoting that occurs in high demanding activities” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Aug;19(8):1347-54 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21369837
 13. Georgoulis AD, Ristanis S, Moraiti CO, Paschos N, Zampeli F, Xergia S, Georgiou S, Patras K, Vasiliadis HS, Mitsionis G. “ACL injury and reconstruction: Clinical related in vivo biomechanics.“ Orthop Traumatol Surg Res. 2010; 96:119-128. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21036116
 14. Lykoudis EG, Contodimos GV, Ristanis S, Georgoulis AD, Lazarou SA. “One-stage complex Achilles tendon defect reconstruction with an Achilles tendon allograft and a gracilis free flap.” Foot Ankle Int. 2010 Jul;31(7):634-8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20663433
 15. Patras K, Ristanis S., Ziogas G, Tsepis E, Stergiou N., Georgoulis A.D. “ACL reconstructed patients with a BPTB graft present an impaired vastus lateralis neuromuscular response during heavy intensity running” J Sci Med Sport. 2010 Nov;13(6):573-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20227341
 16. Ristanis S., Tsepis E, Giotis D, Stergiou N., Cerulli G, Georgoulis A.D. “The electromechanical delay of the knee flexor muscles is impaired after harvesting hamstrings for ACL reconstruction” Am J Sports Med. 2009;37(11):2179-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19684295
 17. Ristanis S., Stergiou N., Siarava E., Ntoulia A., Mitsionis G., Georgoulis A.D. “Effect of femoral tunnel placement for reconstruction of the anterior cruciate ligament on tibial rotation” Journal of Bone & Joint Surgery Am, 2009 Sep;91(9):2151-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723992
 18. Moraiti CO, Stergiou N, Ristanis S, Vasiliadis HS, Patras K, Lee C, Georgoulis AD. “The effect of anterior cruciate ligament reconstruction on stride-to-stride variability.” Arthroscopy. 2009 Jul;25(7):742-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19560638
 19. Patras K, Ziogas G, Ristanis S., Tsepis E, Stergiou N., Georgoulis A.D. “Heavy intensity running impairs neuromuscular response in ACL reconstructed athletes” Knee Surgery, Sports Traumatology & Arthroscopy, 2009 Aug;17(8):977-84 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19495726
 20. Chouliaras, S. Ristanis, C. Moraiti., V. Tzimas, N. Stergiou, A.D. Georgoulis “ACL reconstruction with a quadrupled hamstrings tendon autograft does not restore tibial rotation to normative levels during landing from a jump and subsequent pivoting.” Journal of Sports Medicine & Physical Fitness, (2009); 49(1), 64-70 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188897
 21. Stergiou N, Ristanis S, Moraiti C, Georgoulis A.D “Tibial rotation in anterior cruciate ligament deficient and reconstructed knees: a theoretical proposition for the development of osteoarthritis.” Sports Medicine (2007); 37(7):601-13. Review http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17595155
 22. Moraiti C, Stergiou N, Ristanis S, Georgoulis AD. “ACL deficiency affects stride-to-stride variability, as measured using nonlinear methology.” Knee Surgery, Sports Traumatology & Arthroscopy (2007); Dec;15(12):1406-13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17828526
 23. Chouliaras V, Ristanis S, Moraiti C, Stergiou N, Georgoulis AD. “Effectiveness of reconstruction of the ACL with quadrupled hamstrings and bone-patellar-tendon-bone autografts. An in-vivo study comparing tibial internal-external rotation.” American Journal of Sports Medicine (2007); Feb;35(2):189-96 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17251174
 24. Georgoulis A.D, Ristanis S, Chouliaras V, Moraiti C, Stergiou N. “Tibial rotation is not restored after ACL reconstruction with a hamstrings graft.” Clinical Orthopaedics & Related Research (2007); Jan; 454: 89-94 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17075383
 25. Tsepis E., Vagenas G., Ristanis S., Georgoulis A. “Thigh muscle weakness in ACL-deficient knees persists without structured rehabilitation” Clinical Orthopaedics & Related Research (2006); Sept; 450: 211-218 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16721346
 26. Ristanis S, Stergiou N, Patras K, Tsepis E, Moraiti C, Georgoulis AD. “Follow-up evaluation 2 years after ACL reconstruction with bone-patellar tendon-bone graft shows that excessive tibial rotation persists.” Clinical Journal of Sports Medicine; (2006); 16(2): 111-116 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16603879
 27. Georgoulis AD, Moraiti C, Ristanis S, Stergiou N. “A novel approach to measure variability in the anterior cruciate ligament deficient knee during walking: the use of the Approximate Entropy in Orthopaedics.” Journal of Clinical Monitoring and Computing (2006); Feb; 20(1): 11-18 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16523229
 28. Ristanis S., Stergiou N., Patras K., Vasiliadis HS., Giakas G. and A.D. Georgoulis. “Excessive Tibial Rotation During High Demanding Activities, is Not Restored by ACL Reconstruction” Arthroscopy (2005); Nov; 21(11): 1323-1329 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16325082
 29. Georgoulis AD, Ristanis S, Papadonikolakis A, Tsepis E, Moebius U, Moraiti C, Stergiou N. “Electromechanical delay of the knee extensor muscles is not altered after harvesting the patellar tendon as a graft for ACL reconstruction: implications for sports performance.” Knee Surgery, Sports Traumatology & Arthroscopy (2005);13(6): 437-43 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15968530
 30. Stergiou N., Moraiti C., Giakas G., Ristanis S. and A.D. Georgoulis. “The effect of the walking speed on the stability of the anterior cruciate ligament deficient knee.” Clinical Biomechanics (2004); 19(9):957-63 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15475129
 31. Ristanis S., Giakas G., Papageorgiou CD., Moraiti T., Stergiou N., Georgoulis A.D.  “The Effects of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction on Tibial Rotation during Pivoting after Descending Stairs” Knee Surgery, Sports Traumatology & Arthroscopy (2003) Volume 11, Number 6; pages 360-365 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14530851
 32. Papadonikolakis A.S., Vekris M.D., Korobilias A.V., Kostas J.P., Ristanis S.E., Soucacos P.N. “The use of botulinum type A neurotoxin for the treatment of lower limb spasticity in CP. Improvements in motor skill performance and functional health status evaluated with objective outcome measures” Acta Orthopaedica Scandinavica; (2003); 74(6):749-55 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14763710
 33. Ristanis S, Moraiti C, Zampeli F, Giotis D, Xergia S, Georgiou S, Stergiou N, Georgoulis AD. “Tibial rotational kinematics and neuromuscular control after anterior cruciate ligament reconstruction with the bone-patellar tendon-bone autograft vs quadrupled hamstrings.” European Musculoskeletal Review. 2011 Oct;6(4):280-285.
 34. Ristanis, H. Vasiliadis, S. Mpoulis. “Conservative treatment of posterolateral dislocation of the elbow with medial epicondyle fracture in children between 6 and 8 years old. A report of three cases and literature review.” Injury Extra (2007); 38,417-421
 35. Η. Τσέπης, Κ. Φουσέκης, Σ. Ριστάνης, Γ. Βαγενάς, Α. Γεωργούλης. “Διαχρονική διαφορά στην ασυμμετρία δύναμης μεταξύ τετρακεφάλου και οπισθίων μηριαίων, μετά από ρήξη ΠΧΣ σε ερασιτέχνες αθλητές” Θέματα Φυσικοθεραπείας; (2005); 3(5): 5-16
 36. A D Georgoulis, S Ristanis, C Moraiti, A Bernard, A Mitsou, N Stergiou “Three-dimensional kinematics of the tibiofemoral joint in ACL deficient and reconstructed patients, shows increased tibial rotation” Operative techniques in Orthopaedics (2005); 15(1), 49-56
 37. A D Georgoulis, S Ristanis, V Chouliaras, C Moraiti, N Stergiou “ACL Reconstruction With a Quadrupled Hamstring Autograft Does Not Restore Tibial Rotation” Operative techniques in Orthopaedics (2005); 20(3), 328-33

Sports Traumatology & Arthroscopy JournaΚΡΙΤΗΣ (REVIEWER) ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Knee Surgery, Sports Traumatology & Arthroscopy
 • Journal of Orthopaedic Research
 • Journal of Applied Biomechanics
 • American Journal of Sports Medicine
 • ISRN Rheumatology
 • International Journal of Orthopaedics (Member of the Editorial Board)

Βραβεύτηκα ως Outstanding Reviewer of the Year 2011 for the Knee Surgery, Sports Traumatology & Arthroscopy Journal  (2012) 15th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), May 2012, GENEVA, SWITZERLAND – Published in ESSKA Newsletter in 2012

Google citationsCITATIONS (ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλες τις αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία

Πηγή: 2016 Google Scholar

To ερευνητικό μoυ έργο έχει λαβει πάνω από 1400 citations (παρατίθεται στο Google Scholar αναλυτικά) αντικατοπτρίζοντας το μεγάλο αντίκτυπο της δουλειάς μου στη διεθνή βιβλιογραφία.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Σ. Ριστάνης, Α. Amin, H. Bedi «Αξιολογηση των κλινικων και ακτινολογικων αποτελεσματων σε σειρα 100 ασθενων μετα απο διαδερμικη minimally invasive chevron-akin οστεοτομια (mica) για τη διορθωση του βλαισου μεγαλου δακτυλου» 71ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 12-16 Οκτωβρίου, 2015
 • Σ. Ριστάνης, S. Docking, H. Bedi, J.L. Cook. «Συμμετοχη του μακρου πελματικου μυος στην χρονια τενοντιτιδα του αχιλλειου στον επαγγελματια αθλητη και χειρουργικη αντιμετωπιση» 71ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 12-16 Οκτωβρίου, 2015
 • I. Docking, H.S. Bedi, S. Ristanis, S. Rosengarten, J. Daffy and J.L. Cook “Invaginated plantaris tendinopathy in mid-portion Achilles tendon pain: outcomes post-surgery excision and tendon scraping” 2013 Combined Australian & New Zealand Orthopaedic Foot & Ankle Society Conference, 2-4 August 2013, Sydney, Australia
 • Whitehead, J. Wittwer, J. Mcclelland, S Ristanis, K. Webster “Biomechanical Comparison Of Double Bundle Versus Single Bundle ACL Reconstruction Using 3-D Gait Analysis” 9TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY, KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS). Toronto, 12-16 May 2013, Canada
 • Γελαλής, Σ. Ριστάνης, Α. Νικολόπουλος, Α. Γκάντσος, Ν. Μπατζαλέξης, Χ. Αρναούτογλου, Θ. Ξενάκης, “Κινηματικό μοντέλο φόρτισης στα σκολιωτικά παιδιά κατά τη διάρκεια της βάδισης με μεταφορά σχολικής τσάντας. Έχει σημασία η θέση της τσάντας για την επιβάρυνση της σκολίωσης?” 67ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 12-16 Οκτωβρίου, 2011
 • Α. Ntoulia, F. Zampeli, Ristanis, F. Papadopoulou, Μ. Argiropoulou, Α. Georgoulis “The role of contrast-enhanced MRI in the evaluation of revascularization changes observed at the cross-sectional surface of BPTB autograft used for ACL reconstruction: A 2-year prospective study” 67ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 12-16 Οκτωβρίου, 2011
 • Δ. Φλέβας, Ε. Παππάς, Σ. Ριστάνης, Κ. Μωραίτη, A.Δ. Γεωργούλης “Διαφορές στην ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση ενεργοποίησης των περονιαίων μυών σε ασθενείς με χρόνια αστάθεια ΠΔΚ και σε υγιή πληθυσμό” 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Ρέθυμνο, Κρήτη, 22-25 Ιουνίου 2011
 • Φ. Ζαμπέλη, Σ. Ριστάνης, Σ. Ξεργιά, Σ. Γεωργίου, Ν. Στεργιου, Α. Δ. Γεωργούλης, “Συσχέτιση του χρόνου πλαστικής ΠΧΣ με την κνημιαία στροφή. Μελέτη με ανάλυση βάδισης” 66ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου, 2010
 • Δ. Γιώτης, Β. Τσιάρας, Σ. Ριστάνης, Φ. Ζαμπέλη, Σ. Γεωργίου, Ν. Στεργιου, Α. Δ. Γεωργούλης, “Οι νάρθηκες γόνατος μπορούν να μειώσουν την περιστροφή της κνήμης σε δραστηριότητες υψηλής έντασης” 66ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου, 2010
 • Σ. Ριστάνης, Η. Τσέπης, Δ. Γιώτης, Φ. Ζαμπέλη, Σ. Ξεργιά, Α. Γεωργούλης «Ηλεκτρομηχανικη καθυστέρηση ενεργοποίησης του καμπτικου μηχανισμού του γόνατος σε συνθήκες κόπωσης μετά από πλαστική ΠΧΣ με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων» 66ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου, 2010
 • Ntoulia, F Papadopoulou, S. Ristanis, C. Tsampoulas, M. Argyropoulou, A Georgoulis “Serial MRI evaluation of the healing process of the medial patellar tendon side defect after harvesting for ACL reconstruction” 17th EUROPEAN SOCIETY OF MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY MEETING (ESSR 2010), Lille, France, June 17-19, 2010
 • Ristanis, E. Tsepis, D. Giotis, S. Xeria, T. Moraiti, N. Stergiou, A.D. Georgoulis “Neuromuscular adaptations of the knee flexor mechanism after harvesting the hamstrings for ACL reconstruction, under fatigue conditions.” 14th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Oslo, Norway, 9-12 June 2010
 • Φ. Ζαμπέλη, Σ. Ριστάνης, Σ. Ξεργιά, Σ. Γεωργίου, Ν. Στεργιου, Α. Δ. Γεωργούλης, “Συσχέτιση του χρόνου πλαστικής ΠΧΣ με την κνημιαία στροφή κατά τη διάρκεια δυναμικής δοκιμασίας. Μελέτη με ανάλυση βάδισης” 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΜΒΙΟ), Ιωάννινα, 4-6 Ιουνίου, 2010
 • Κ. Πάτρας, Σ. Ριστάνης, Η. Τσέπης, Γ. Ζιώγας, Ν. Στεργιου, Α. Δ. Γεωργούλης, “Επίδραση της έντασης άσκησης στα ΗΜΓ πρότυπα μυικής ενεργοποίησης αθλητών με πλαστική ΠΧΣ” 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΜΒΙΟ), Ιωάννινα, 4-6 Ιουνίου, 2010
 • Σ. Ριστάνης, Η. Τσέπης, Δ. Γιώτης, Σ. Ξεργιά, Σ. Γεωργίου, Φ. Ζαμπέλη, Α. Γεωργούλης «Ηλεκτρομηχανικη καθυστέρηση ενεργοποίησης του καμπτικου μηχανισμού του γόνατος σε συνθήκες κόπωσης μετά από πλαστική ΠΧΣ με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων» 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΜΒΙΟ), Ιωάννινα, 4-6 Ιουνίου, 2010
 • Ntoulia, F Papadopoulou, S. Ristanis, C. Tsampoulas, M. Argyropoulou, A Georgoulis “Diagnostic value of quantitative contrast-enhanced MRI in evaluating the revascularization of the ACL autograft: An early predictor of ligamentization course” EUROPEAN CONGRESS OF THE EU SOCIETY OF RADIOLOGY (ESR), Vienna, Austria, March 4-8, 2010
 • Ntoulia, F Papadopoulou, S. Ristanis, C. Tsampoulas, M. Argyropoulou, A Georgoulis “The role of contrast-enhanced MRI in the evaluation of the revascularization course of the ACL autograft” 7th BALKAN CONGRESS OF RADIOLOGY (ESSR), Istanbul, Turkey, November 18-22, 2009
 • Ντούλια, Φ. Παπαδοπούλου, Σ. Ριστάνης, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γεωργούλης «O ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας με χορήγηση σκιαγραφικού στην εκτίμηση του βαθμού επαναγγείωσης του μοσχεύματος μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση του ΠΧΣ» 19ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, Θεσ/νικη, Ελλάδα, Νοέμβριος 12-15, 2009
 • Ντούλια, Σ. Ριστάνης, Κ. Μωραίτη, Φ. Παπαδοπούλου, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γεωργούλης «O ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας με χορήγηση σκιαγραφικού στην εκτίμηση του βαθμού επαναγγείωσης του μοσχεύματος μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση του ΠΧΣ» 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Χερσόνησος, Κρήτη, 25-28 Ιουνίου 2009
 • Σ. Ριστάνης, Δ. Γιώτης, Η. Τσέπης, Σ. Γεωργίου, Σ. Ξεργιά, Α. Γεωργούλης «Ηλεκτρομηχανικη καθυστέρηση ενεργοποίησης του καμπτικου μηχανισμού του γόνατος μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης του ΠΧΣ με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων» 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Χερσόνησος, Κρήτη, 25-28 Ιουνίου 2009
 • Ριστάνης Σ., Πάτρας Κ., Ζιώγας Γ., Τσέπης Η., Στεργίου Ν., Γεωργούλης Α. «Η μυϊκή δραστηριότητα του έξω πλατέως μυός παρουσιάζει ασυμμετρίες κατά την άσκηση υψηλής έντασης σε αθλητές με χειρουργική αποκατάσταση ΠΧΣ» 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Χερσόνησος, Κρήτη, 25-28 Ιουνίου 2009
 • Kostas Patras, Giorgos Ziogas, Stavros Ristanis, Elias Tsepis, Nicholas Stergiou, Anastasios D. Georgoulis “Electromyographic alterations are evident during heavy intensity treadmill running” 14TH ANNUAL CONGRESS OF EUROPEAN COLLEGE OF SPORTS SCIENCE (ECSS), Oslo, Norway, June 24-27, 2009
 • Ntoulia, F Papadopoulou, L Astrakas, S. Ristanis, C. Moraiti, M. Argyropoulou, A Georgoulis “The role of contrast-enhanced MRI in the evaluation of the revascularization process of the ACL graft” 16th ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY (ESSR), Genoa, Italy, June 11-13, 2009
 • Ristanis, E. Tsepis, D. Giotis, S. Xergia, F. Zampeli, S Georgiou, A.D. Georgoulis, Increased electromechanical delay of the knee flexor muscles after harvesting the hamstrings tendons as a graft for ACL reconstruction. 7TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY, KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS). Osaka, Japan. 5-9 April 2009
 • Patras, A.D. Georgoulis, S. Ristanis, G. Ziogas, E. Tsepis, N. Stergiou Neuromuscular Response of the Reconstruced Leg is Diminished During a Heavy Intensity Running Bout. 7TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY, KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS). Osaka, Japan. 5-9 April 2009
 • Ristanis, A.D. Georgoulis, K. Patras, G. Ziogas, E. Tsepis, N. Stergiou “Diminished neuromuscular activation during high intensity aerobic running after ACL reconstruction.” SOCIETE FRANCAISE D’ ARTHROSCOPIE. Paris, France. 11-13 December 2008
 • Ristanis, E Siarava, D. Giotis, F. Zambeli, A.D. Georgoulis, N. Stergiou “An in vivo investigation of the effect of the femoral tunnel placement during ACL reconstruction on tibial rotation.” SOCIETE FRANCAISE D’ ARTHROSCOPIE. Paris, France. 11-13 December 2008
 • Δ. Γιώτης, Σ. Ριστάνης, Η. Τσέπης, Σ. Γεωργίου, Ε. Μότσης, Α. Δ. Γεωργούλης “Ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση ενεργοποίησης του καμπτικού μηχανισμού του γόνατος μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης ΠΧΣ με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων” 22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Αθήνα, 14-16 Νοεμβρίου, 2008
 • Georgoulis A, Patras K, Ziogas G, Ristanis S, Stergiou N “Effects of exercise intensity on muscle recruitment patterns in ACLR soccer players” DEUTSCHER KONGRESS FÜR ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE (DGU), Berlin, Germany, October 22-25, 2008
 • Δ. Γιώτης, Σ. Ριστάνης, Η. Τσέπης, Σ. Γεωργίου, Ε. Μότσης, Α. Δ. Γεωργούλης “Αύξηση της ηλεκτρομηχανικής καθυστέρησης των καμπτηρων μυών του γόνατος σε ασθενείς χειρουργημένους για ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) με μόσχευμα από οπισθίους μηριαίους μυς” 64ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 10-14 Οκτωβρίου, 2008
 • Σ. Μότσης, Σ. Ριστάνης, Θ. Παπακώστας, Γ. Μητσιώνης, Α. Γεωργούλης «Αρθροσκοπική αποκατάσταση με δημιουργία μικροκαταγμάτων σε οστεοχόνδρινες βλάβες Τύπου IV της ποδοκνημικής: Ανάλυση των αποτελεσμάτων από 30 ασθενείς» 64ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 10-14 Οκτωβρίου, 2008
 • Patras, A.D. Georgoulis, S. Ristanis, G. Ziogas, E. Tsepis, N. Stergiou “Return to strenuous aerobic activities after ACL reconstruction” 64ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 10-14 Οκτωβρίου, 2008
 • Patras, G. Ziogas, S. Ristanis, E. Tsepis, N. Stergiou, A.D. Georgoulis, “Effect of exercise intensity on EMG amplitude during treadmill running” 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΜΒΙΟ), Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου, 2008
 • Ristanis, E. Tsepis, D. Giotis, K. Patras, N. Stergiou, A.D. Georgoulis, “Electromechanical delay of the knee flexor muscles after harvesting the hamstrings for ACL reconstruction” 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΜΒΙΟ), Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου, 2008
 • Ristanis, E. Siarava, N. Stergiou and A.D. Georgoulis “An in-vivo examination of the effect of femoral tunnel placement during ACL reconstruction on tibial rotation”. NORTH AMERICAN CONGRESS ON BIOMECHANICS (NACOB), Michigan, USA, August 5-9, 2008
 • Patras, G. Ziogas, S. Ristanis, N. Stergiou, A.D. Georgoulis, “Effects of exercise intensity on EMG amplitude during treadmill running” 55TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM), Indianapolis, Indiana, May 28-31, 2008 (Published in “Medicine and Science in Sports and Exercise”, Vol. 40:5 Supplement)
 • Ristanis S., Siarava E., Stergiou N., Georgoulis A.D. “The Effect of Different Femoral Tunnel Placement During ACL Reconstruction, on Tibial Rotation. An In-vivo examination” 13TH CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Porto, Portugal, May 21-24, 2008
 • Moraiti,S. Xergia, N. Stergiou, S. Ristanis, HS. Vasiliadis, K. Patras, A.D. Georgoulis, “Assessment of functional outcome after ACL reconstruction using BPTB and quadrupled ST/G tendon autografts. Application of the non-linear method of ApEn” 28TH CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY FOR SKIING TRAYMATOLOGY AND WINTER SPORTS MEDICINE (S.I.T.E.M.S.H), Delphi, Greece, 3-5 April, 2008
 • Ristanis S., Siarava E., Stergiou N., Georgoulis A.D. “An In-vivo Examination of The Effect of Femoral Tunnel Placement During ACL Reconstruction, on Tibial Rotation” 54TH ANNUAL MEETING OF THE ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY (ORS), San Francisco, USA, March, 2-5, 2008
 • Σ. Ριστάνης, Ε. Σιαρράβα, Κ. Μωραίτη, Χ. Βασιλειάδης, Ν. Στεργίου, Α. Γεωργούλης «Η αλλαγή της θέσης του μηριαίου τούνελ δεν φαίνεται να αποκαθιστά τη στροφική αστάθεια του γόνατος σε ασθενείς με χειρουργική αποκατάσταση του ΠΧΣ με μόσχευμα επιγονατιδικού» 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Αθήνα, 14-16 Ιουνίου 2007
 • Moraiti C, Stergiou N, Vasiliadis H, Ristanis S, Tzimas V, Patras K, Georgoulis AD. “Quadrupled hamstrings autograft versus bone-patellar-tendon-bone autograft: changes in movement variability during walking after ACL reconstruction.” 53RD ANNUAL MEETING OF THE ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY (ORS), San Diego CA, USA, February 11 – 14, 2007
 • Moraiti C, Stergiou N, Vasiliadis H, Tzimas V, Ristanis S, Georgoulis A “Hamstrings vs BPTB: Their effectiveness in restoring gait patterns 2 years after ACL reconstruction”. 11ΤΗ INTERNATIONAL CONFERENCE OF ORTHOPAEDICS, BIOMECHANICS AND SPORT REHABILITATION, Assisi (Perugia), Italy, December 2006
 • Α. Γεωργούλης, Σ. Ριστάνης, Β. Χουλιάρας, Κ. Μωραϊτη, Χ. Βασιλειάδης, Ν. Στεργίου. “Η χειρουργική αποκατάσταση του ΠΧΣ με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων ή επιγονατιδικού, δεν αποκαθιστά τη στροφική αστάθεια του γόνατος.” 4ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΕΧΟΤ), Πόρτο Χέλι, 24-26 Νοεμβρίου, 2006
 • Β. Χουλιάρας, Σ. Ριστάνης, Κ. Μωραϊτη, Β. Τζίμας, Ν. Στεργίου, Α. Γεωργούλης, «Η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού με τετραπλό αυτομόσχευμα οπίσθιων μηριαίων δεν επαναφέρει τη στροφική σταθερότητα της κνήμης στα φυσιολογικά επίπεδα κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων» 62ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 3-7 Οκτωβρίου 2006.
 • D. Georgoulis, C. Moraiti, H. Vasiliadis, V. Tzimas, S. Ristanis, N. Stergiou, “Hamstrings vs BPTB grafts: their effectiveness in restoring gait patterns 2 years after ACL reconstruction”. DEUTSCHER KONGRESS FÜR ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE (DGU), Berlin, Germany, October 2-6, 2006.
 • D. Georgoulis, V Chouliaras, S Ristanis, and N Stergiou “Current autografts used for ACL reconstruction do not restore tibial rotation during pivoting”. DEUTSCHER KONGRESS FÜR ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE (DGU), Berlin, Germany, October 2-6, 2006.
 • S Ristanis, V Chouliaras, C Moraiti, N Stergiou and A Georgoulis “Current autografts used for ACL reconstruction do not restore tibial rotation during pivoting”. CONGRESS OF AMERICAN SOCIETY OF BIOMECHANICS (ASB), Blacksburg, VA, USA, September 6-9, 2006
 • Ristanis S, Chouliaras V, Moraiti C, Stergiou N, Georgoulis A. “The effectiveness of reconstruction of the ACL with quadrupled hamstrings and bone-patellar tendon-bone autοgrafts. An in-vivo study comparing tibial rotation”. 12th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Innsbruck, Austria, May 2006.
 • Ristanis S, Chouliaras V, Moraiti C, Stergiou N, Georgoulis A. “Current ACL reconstruction techniques with a BPTB or quadrupled hamstrings graft do not restore normal tibial rotation”. 9ΤΗ INTERNATIONAL CONFERENCE OF ORTHOPAEDICS, BIOMECHANICS AND SPORT REHABILITATION, Assisi (Perugia), Italy, November 2005
 • Χουλιάρας Β, Ριστάνης Σ, Μωραίτη Κ, Στεργίου Ν, Γεωργούλης Α. « Η μελέτη της στροφικής σταθερότητας της κνήμης μετά από αποκατάσταση του προσθίου χιαστού με 4πλό μόσχευμα οπισθίων μηριαίων.» 61ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, Οκτώβριος, 2005
 • Χουλιάρας Β, Ριστάνης Σ, Μωραίτη Κ, Στεργίου Ν, Γεωργούλης Α. «Συγκριτική μελέτη της αποκατάστασης του προσθίου χιαστού συνδέσμου με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων και με τένοντα επιγονατιδικού στη στροφική σταθερότητα της κνήμης» 61ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, Οκτώβριος, 2005
 • Σ. Ριστάνης, Β. Χουλιάρας, Κ. Μωραΐτη, Ν. Στεργίου, Α. Γεωργούλης “Αποκαθίσταται η στροφική αστάθεια του γόνατος με τις σύγχρονες τεχνικές πλαστικής αποκατάστασης του ΠΧΣ;” 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Ιωάννινα, 13-15 Οκτωβρίου, 2005
 • Κ. Μωραΐτη, Σ. Ριστάνης, Β. Τζίμας, Ν. Στεργίου, Α. Γεωργούλης “ Χρήση χαοτικών παραμέτρων στην Ορθοπαιδική. Τι επιπτώσεις έχει η ρήξη του ΠΧΣ;” 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Ιωάννινα, 13-15 Οκτωβρίου, 2005
 • Χουλιάρας Β, Ριστάνης Σ, Μωραΐτη Κ, Τόκης Α, Γεωργούλης Α. “Η διεύρυνση των τούνελ μετά από συνδυασμένη (υβριδιακή) σταθεροποίηση στην αποκατάσταση του προσθίου χιαστού με 4πλό μόσχευμα οπισθίων μηριαίων.” 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΑΕ) ΚΑΙ 5ο  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 16-18 Ιουνίου, 2005
 • Chouliaras, S.Ristanis, K.Moraϊti, N.Stergiou, A.Georgoulis. “Tibial rotation after ACL reconstruction with a quadrupled hamstrings graft” 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΑΕ) ΚΑΙ 5ο  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 16-18 Ιουνίου, 2005
 • Tsepis, K. Fousekis, G. Vagenas, S. Ristanis, Georgoulis A. “The time course of the knee extensor and flexor strength deficit in ACL deficient patients abstaining from organized physical therapy” 1ST BALKAN CONGRESS OF PHYSIOTHERAPY, Drama, 27-29 May, 2005
 • Georgoulis A, Ristanis S, Patras K, Moraiti C, Tsepis E, Stergiou N. Motion analysis evaluation, 2 years after ACL reconstruction, shows that tibial rotation is not restored during high demanding activities. ANNUAL MEETING OF ARTHROSCOPY ASSOCIATION OF NORTH AMERICA (AANA) Vancouver, BC, Canada, 12-15 May 2005.
 • Ristanis S, Stergiou N, Patras K, Vasiliadis H, Giakas G, Georgoulis A. Tibial rotation remain a problem after ACL reconstruction during high demanding activities, even though anterior tibial drawer is diminished. 5TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY, KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS). Florida, USA. 3-7 April 2005
 • Georgoulis A.D, Ristanis S, Patras K, Tsepis E, Moraiti T, Stergiou N. “Motion analysis evaluation, 2 years after ACL reconstruction, shows that tibial rotation is not restored during high demanding activities.” 51ST ANNUAL MEETING OF THE ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY (ORS), Washington DC, USA, February 20 – 23, 2005
 • Georgoulis A.D, Ristanis S, Patras K, Moraiti T, Giakas G , Stergiou N. “Tibial rotation remains a problem one year after ACL reconstruction, during sport activities” 72nd ANNUAL MEETING OF AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS (AAOS) – Presented in AOSSM Specialty Day, Washington DC, USA, Feb 20-23, 2005
 • Χουλιάρας Β, Τόκης Α, Μωραΐτη Κ, Ριστάνης Σ, Γεωργούλης Α. Συνδυασμένη (υβριδιακή) μέθοδος για την πλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου με τετραπλό μόσχευμα οπισθίων μηριαίων. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο (ΕΕΧΟΤ)  Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004
 • Moraiti T, Stergiou N, Giakas G, Andrikoula S, Ristanis S, Georgoulis A.D “The Effect of ACL Deficiency on Gait Chaotic Dynamics Under Different Walking Speeds” 11TH CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA) and 4th WORLD CONGRESS ON SPORTS TRAUMA, Athens, Greece, May 5-8, 2004
 • Moraiti T., Stergiou N., Ristanis S., Georgoulis A.D. “The effect of walking speed on stability of the ACL deficient knee” INTERNATIONAL SYMPOSIUM on LIGAMENTS & TENDONS – III, San Francisco, California, USA, March 2004
 • Ristanis S, G Giakas, T Moraiti, N Stergiou, AD Georgoulis, PN Soucacos ”Internal-External Rotation of the Knee Joint after ACL Reconstruction” VIITH IOC OLYMPIC WORLD CONGRESS ON SPORT SCIENCES, Athens, Greece, 7-11 October 2003
 • Moraiti T., Stergiou N., Giakas G., Ristanis S., Soucacos P.N., Georgoulis A.D. ”Assessment of the Alterations in Gait Patterns caused by ACL Deficiency using Non-linear Dynamics” VIITH IOC OLYMPIC WORLD CONGRESS ON SPORT SCIENCES, Athens, Greece, 7-11 October 2003
 • Anastasios D. Georgoulis, Stavros Ristanis, Giannis Giakas, Tina Moraiti, Christos Papageorgiou, Nick Stergiou “Knee tibial internal – external rotation after ACL reconstruction” 8th Annual Meeting of GAIT AND CLINICAL MOVEMENT ANALYSIS SOCIETY Wilmington, Delaware, USA, May 7-10, 2003
 • Α. Καλλιντέρη, Α. Ζυγούρης, Σ. Ριστάνης, Γ. Σταμάτης, Μ. Ζυγούρη, Ι. Γκιάτας, Ε. Παππά, Α.Κ. Μαυρίδης. “Καταγραφή των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα στους κατοίκους της επαρχίας Κόνιτσας.” 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Χαλκιδική, 1-4 Μαίου, 2003
 • Papadonikolakis, MD Vekris, AV Korompilias, J.P Kostas, V. Kontogeorgakos, Ristanis, PN Soucacos. “Prospective evaluation of 110 patients treated with botulinum toxin type A for limb spasticity.” 22ND ANNUAL CONFERENCE, ORTHOPAEDIC & TRAUMATOLOGY ASSOCIATION, MACEDONIA-THRACE. Chalkidiki, 1-4 May, 2003
 • Ristanis MD, G. Giakas PhD, T. Moraiti MD, E. Siarava MS, C D. Papageorgiou MD, N. Stergiou PhD, V. Chouliaras MD, A. D. Georgoulis MD, “Internal – external rotation of the knee joint after ACL reconstruction during step down and turning” INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS), Oakland, New Zealand, March 2003
 • Papageorgiou, S. Ristanis, G. Giakas, N. Stergiou, A. Georgoulis “Knee Internal-External Rotation after ACL Reconstruction” INTERNATIONAL SYMPOSIUM on LIGAMENTS & TENDONS – III, New Orleans, Louisiana, USA, February 2003
 • Παπαδονικολάκης Α., Ριστάνης Σ.Ε, Βεκρής Μ.Δ, Κορομπίλιας Α.Β, Κώστας Ι.Π, Σουκάκος Π.Ν “Βελτίωση της σπαστικότητας των κάτω άκρων με τη χρήση της τοξίνης της αλλαντίασης (BTX A). Ανάλυση 110 ασθενών” 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Θεσσαλονίκη,  Δεκέμβριος 2002
 • Tokis A.V, Papadonikolakis A., Ristanis S., Moraiti C., Papageorgiou C.D, Georgoulis A.D “3D-Kinematik von Patienten mit VKB-Ruptur und VKB-Rekonstruktion wahrend des Gehens: Erhohte Tibiarotation” 66. JAHRESTAGUNG DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR UNFALLCHIRURGIE, Berlin, Germany, November 2002
 • Σ. Ανδρίκουλα, Β.Θ Χουλιάρας, Σ. Ριστάνης, Χ. Παπαγεωργίου, Π.Ν Σουκάκος, Α. Γεωργούλης, “Ο ρόλος της ενδοσκοπικής διατομής των έξω καθεκτικών συνδέσμων στη θεραπεία παθήσεων της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης” 57Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ) Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001
 • Σ. Ανδρίκουλα, Β.Θ Χουλιάρας, Σ. Ριστάνης, Χ. Παπαγεωργίου, Α. Γεωργούλης, Π.Ν Σουκάκος “Ο ρόλος της ενδοσκοπικής διατομής των έξω καθεκτικών συνδέσμων στη θεραπεία παθήσεων της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης” 5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2001

ANAΡTHMENEΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (POSTERS)

 1. Pappas E, Flevas D, Ristanis S, Moraiti C, Georgoulis AD, “Differences in peroneal electromechanical delay between patients with chronic ankle instability and healthy controls before and after fatigue”, American Physical Therapy Association’s Combined Sections Meeting, Las Vegas, NV, February 4-6, 2014
 2. F. Zampeli, A. Ntoulia, E. Pappas, S. Ristanis, A.D. Georgoulis “PCL Index As An Objective MRI Tool To Evaluate Anatomic ACL Reconstruction During Functional Activities” 8TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY, KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS). Toronto, Canada, May 12-16, 2013
 3. D. Giotis, V. Tsiaras, S. Ristanis, F. Zampeli, N. Stergiou, A.D. Georgoulis Knee braces can decrease tibial rotation during pivoting that occurs in high demanding activities. 8TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY, KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS). Rio de Janeiro, Brazil. 15-19 May 2011
 4. S. Ristanis, E. Tsepis, D. Giotis, F. Zampeli, N. Stergiou, A. Georgoulis, Neuromuscular adaptations of the knee flexor mechanism under fatigue, after harvesting the hamstrings for ACL reconstruction. 8TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY, KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS). Rio de Janeiro, Brazil. 15-19 May 2011
 5. F. Zampeli, S. Ristanis, S. Xeria, S. Georgiou, N. Stergiou, A.D. Georgoulis “Correlation between timing of ACL reconstruction and tibial rotation.” 14th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Oslo, Norway, 9-12 June 2010
 6. C. Moraiti, N. Stergiou, H. Vasiliadis, S. Xergia, F. Zampeli, S. Ristanis, A.D. Georgoulis “Reconstruction using either BPTB or Hamstringsautograft does not restore gait variability two years post-op.” 14th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Oslo, Norway, 9-12 June 2010
 7. C. Moraiti, N. Stergiou, H. Vasiliadis, S. Xergia, F. Zampeli, S. Ristanis, A.D. Georgoulis “Gait variability 2 years after ACL reconstruction using either a BPTB or a hamstrings autograft” 11th CONGRESS OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY (EFORT), Madrid, Spain, June 2, 2010
 8. Kostas Patras, Giorgos Ziogas, Stavros Ristanis, Elias Tsepis, Nicholas Stergiou, Anastasios D. Georgoulis “Asymmetries in Muscle Recruitment Patterns in ACLR and Healthy Soccer Players During High Intensity Running” 14TH ANNUAL CONGRESS OF  EUROPEAN COLLEGE OF SPORTS SCIENCE (ECSS), Oslo, Norway, June 24-27, 2009
 9. G. Mitsionis, M. Lykissas, S. Ristanis, N. Kalos, T. Xenakis “Heterotopic ossification of the hip joint, developed in ICU patients” 10th CONGRESS OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF ORTHOPAEDICS AND  TRAUMATOLOGY (EFORT), Vienna, Austria, June 3-6, 2009
 10. Σ. Ριστάνης, Ε. Σιαρράβα, Κ. Ντούλια, Θ. Παπακώστας,  Ν. Στεργίου, Α. Γεωργούλης «Eμβιομηχανικη μελέτη της αλλαγής της θέσης του μηριαίου τούνελ σε σχέση με τη στροφική αστάθεια του γόνατος σε ασθενείς με πλαστική ΠΧΣ» 64ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ), Αθήνα, 10-14 Οκτωβρίου, 2008
 11. K. Patras, A.D. Georgoulis, S. Ristanis, G. Ziogas, E. Tsepis, N. Stergiou “Effects of exercise intensity and fatigue on muscle recruitment patterns in healthy and ACLR soccer players: a pilot study” 13TH CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Porto, Portugal, May 21-24, 2008
 12. K. Πάτρας, Σ. Ριστάνης, Σ. Ξεργιά, Γ. Ζιώγας, Α. Γεωργούλης «Επίδραση της κόπωσης κατά τη διάρκεια τρεξίματος σε δαπεδοεργόμετρο στη νευρομυική απάντηση του χειρουργημένου άκρου αθλητών με πλαστική ΠΧΣ» 2ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ «Γ. ΝΟΥΛΗΣ», Αθήνα, 14-16 Ιουνίου 2007
 13. S. Ristanis, V. Chouliaras, T. Moraiti, N. Stergiou, A. Georgoulis. “Current Autografts used for ACL Reconstruction do not restore tibial rotation during pivoting.” 6TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE, (ISAKOS), Florence, Italy, May 27-31, 2007
 14. T. Moraiti, N. Stergiou, H. Vasiliadis, V. Tzimas, K. Patras, S. Ristanis, A. Georgoulis. “Patellar Tendon vs Hamstrings Graft: How effective are they in restoring walking dynamics after ACL reconstruction” 6TH BIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE, (ISAKOS), Florence, Italy, May 27-31,  2007
 15. Ristanis S, Stergiou N, Moraiti C, Chouliaras V, Georgoulis AD. “The effectiveness of ACL reconstruction with quadrupled hamstrings and BPTB autografts. An in-vivo study comparing tibial rotation.” 53RD ANNUAL MEETING OF THE ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY (ORS), San Diego CA, USA, February 11 – 14, 2007
 16. V Chouliaras, S Ristanis, N Stergiou and A.D. Georgoulis “Tibial rotation is not restored after ACL reconstruction with a hamstrings graft”. DEUTSCHER KONGRESS FÜR ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE (DGU), Berlin, Germany, October 2-6, 2006.
 17. Moraiti C., Stergiou N., Ristanis S., Parts K., Tzimas V., Georgoulis A. “Der Einfluss der VK-Ruptur auf die Gangdynamic.” DEUTSCHER KONGRESS FÜR ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE (DGU), Berlin, Germany, October 2-6, 2006.
 18. V. Chouliaras, S. Ristanis, C. Moraiti, V. Tzimas, N. Stergiou, A.D Georgoulis “ACL reconstruction with a quadruple hamstrings tendon autograft does not restore tibial rotation to normative values during landing from a jump and subsequent pivoting”. 12th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Innsbruck, Austria, May 2006.
 19. Moraiti C, Stergiou N, Ristanis S, Georgoulis A “Alterations in stride-to-stride variability after ACL rupture as measured using nonlinear methodology”. 12th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Innsbruck, Austria, May 2006.
 20. Moraiti C, Vasiliadis H, Tzimas V, Lee C, Ristanis S, Stergiou N, Georgoulis AD “Patellar Tendon vs Hamstrings graft: Variability changes in knee flexion/extension movement patterns during walking”. 12th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA), Innsbruck, Austria, May 2006.
 21. X. Βασιλειάδης, Σ. Ριστάνης, Σ. Μπουλής “Συντηρητική αντιμετώπιση οπισθίου έξω εξαρθρήματος αγκώνα με κάταγμα του έσω επικονδύλου σε παιδιά μεταξύ 6 και 8 ετών” 61ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΕΧΟΤ) Αθήνα, Οκτώβριος 2005.
 22. Ristanis S, Giakas G, Basileiadis H, Patras K, Stergiou N, Georgoulis A.D “Tibial rotation remains a problem one year after ACL reconstruction during high demanding activities” 11th congress of EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA) and 4th World Congress on Sports Trauma, Athens, Greece, May 5-8, 2004
 23. Chouliaras V, Tokis A, Moraiti K, Ristanis S, Georgoulis A.D “Quadrupled Hamstring Tendon ACL Reconstruction with a Hybrid Fixation Technique. Preliminary Results” 11TH CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY (ESSKA) and 4th WORLD CONGRESS ON SPORTS TRAUMA, Athens, Greece, May 5-8, 2004
 24.  Ristanis S, Stergiou N., Basileiadis H, Patras K, Giakas G, Georgoulis A.D. “Tibial rotation remains a problem one year after ACL reconstruction during high demanding activities.” 50TH ANNUAL MEETING OF THE ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY (ORS), San Francisco, California, USA, March 7 – 10, 2004
 25. Moraiti T., Stergiou N., Giakas G., Ristanis S., Georgoulis A.D. “Stability of the ACL deficient knee in different walking speeds” 50TH ANNUAL MEETING OF THE ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY (ORS), San Francisco, California, USA, March 7 – 10, 2004
 26. Moraiti T., Stergiou N., Giakas G., Ristanis S., Soucacos P.N., Georgoulis AD. “Assessment of gait patterns in ACL deficient patients using the non linear dynamics theory” 71st ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS (AAOS), San Francisco, California, USA, March 10-14, 2004
 27. Tina Moraiti, Giannis Giakas, Nick Stergiou, C.D Papageorgiou, Elias Tsepis, Stavros Ristanis, A.D. Georgoulis “3-D Gait analysis of ACL deficient patients using the chaos theory” INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE, (ISAKOS), Oakland, New Zealand, March 2003
 28. Giannis Giakas, Tina Moraiti, Stavros Ristanis, Elias Tsepis, Christos D Papageorgiou, Nick Stergiou, Anastasios D. Georgoulis “Changes in single step balance of ACL deficient patients before and after low demand exercise” INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS), Oakland, New Zealand, March 2003
 29. Stavros E. Ristanis, MD, Giannis Giakas, PhD, Tina O. Moraiti, MD, Eleftheria S. Siarava, MS, Christos D. Papageorgiou, MD, Nick Stergiou, PhD, Anastasios D. Georgoulis, MD “The effect of ACL reconstruction of the internal-external rotation of the knee joint” INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE (ISAKOS), Oakland, New Zealand, March 2003
 30. Stavros E. Ristanis, MD, Giannis Giakas, PhD, Christos D. Papageorgiou, MD, Tina O. Moraiti, MD, et al “Internal-External Rotation of the Knee Joint after ACL Reconstruction during Step Down and Turning” 70th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS (AAOS), New Orleans, Louisiana, USA, February 2003